ประวัติความเป็นมา “หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต” แม่ทัพธรรมแห่งภาคอีสาน !

พระเครื่อง

หากเอ่ยถามถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายกรรมฐานแห่งภาคอีสานแล้ว เชื่อว่าหลายคนต้องระลึกถึงหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขึ้นมาเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน หลายคนอาจทราบดีว่าท่านคือใครในขณะเดียวสำหรับบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบ และในวันนี้เรากำลังจะมาพูดถึง ประวัติความเป็นมา “หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต” แม่ทัพธรรมแห่งภาคอีสาน !  ให้คุณและคนรุ่นใหม่ได้รู้จัก และหวังอย่างยิ่งว่าจะต้องถูกใจลูกศิษย์ลูกหารวมถีงผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่มั่นเป็นเดิมอยู่แล้วกันอย่างแน่นอน และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เราจะไปเริ่มรู้จักกับประวัติของท่านกันเลยดังนี้  ประวัติหลวงปู่มั่น    ภูริทตฺโต สำหรับพระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต หรือหลวงปู่มั่นที่ใครหลายคนย่อมรู้จัก ท่านคือพระเกจิอาจารย์สายกรรมฐานเป็นพระวัดป่าที่มีความเคร่งครัดในการศึกษาพระธรรม และมีจริยาวัฒน์ประพฤติดีประพฤติชอบ และปฎิบัติตนตามแนวทางหลักศาสนาโดยยึดหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตรแห่งยุค และได้ถูกขนาดนามว่าท่านคือแม่ทัพธรรมแห่งภาคอีสาน และเป็นบิดาแห่งพระสายป่าแห่งยุคนั้นเอง และนอกจากนี้ทางยูเนสโกยังได้ประกาศยกให้หลวงปู่มั่นเป็นคนสำคัญของโลกในสายสันติภาพอีกด้วย เดิมทีนั้นหลวงปู่มั่นท่านได้เกิดที่บ้านคำบง ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลโขงเจียมของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน เมื่อครั้งอายุได้ 15 ปี ท่านก็ได้บวชเป็นสามเณรณวัดบ้านคำบง จากนั้นเมื่อบวชได้ระยะเวลาสองปีท่านก็ได้ลาสิกขาบทตามที่บิดาของท่านได้ขอร้องด้วยเหตุผลในการช่วยในเรื่องที่บ้าน แต่จิตของหลวงปู่มั่นก็ยังคงนึกถึงแต่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์เนื่องจากครั้งหนึ่งคุณยายของท่านได้เคยบอกไว้ว่าเจ้าจะต้องบวชให้ยาย ท่านก็หวังเกี่ยวกับเรื่องการบวชอยู่เสมอ ต่อมาเมื่ออายุได้ 22 ปีท่านก็เข้าอุปสมบท ช่วงปีพ.ศ. 2436 เป็นพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดศรีทอง ในจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับฉายาว่า “ภูริทัศโต” ซึ่งมีความหมายว่าผู้ให้ปัญญา เมื่อบวชได้เป็นพระดังใจปรารถนาแล้ว  ท่านก็ได้ศึกษาทางธรรมในสำนักวิปัสสนากับหลวงปู่เสาร์(พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล) ในจังหวัดอุบลราชธานีเช่นกันแต่ครั้งนี้ท่านศึกษาที่วัดเลียบ ด้วยความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่เสาร์ท่านจึงขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์จากนั้นก็ได้เดินทางเข้าไปยังเมืองอุบลราชธานี และได้ออกเดินธุดงค์ไปกับหลวงปู่เสาร์  […]