ตำนานบรมครูแห่งสุดยอดพระเกจิในไทย  “หลวงปู่เทพโลกอุดร” ! 

จัดอันดับพระเครื่อง

เชื่อว่าหากกล่าวถึงผู้เป็นบรมครูแห่งพระเกจิอาจารย์ในเมืองไทยทั้งหลายแล้วละก็หลายคนอาจจะนึกถึงนามหลวงปู่เทพโลกอุดรขึ้นมาทันที  แต่ก็เชื่อว่ายังคงมีอีกหลายคนที่ไม่รู้จักมากนัก จึงเป็นเหตุผลที่ในวันนี้เราจะมาพูดถึง ตำนานบรมครูแห่งสุดยอดพระเกจิในไทย  “หลวงปู่เทพโลกอุดร” ! ซึ่งเราจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับตำนานของหลวงปู่เทพโลกอุดรให้คุณได้ทราบ เป็นเรื่องเล่าที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในหลายๆรุ่นและมีผู้คนเล่าขานต่อๆกันมา หากอยากทราบกันแล้วว่าเนื้อหาความเป็นมานั้นจะน่าสนใจมากน้อยเพียงใดต้องอย่ารอช้าค่ะ เรามาชมไปพร้อมๆกันได้เลยดังนี้   “หลวงปู่เทพโลกอุดร”   สำหรับหลวงปู่เทพโลกอุดรหรือที่บางท่านอาจจะรู้จักท่านในนามหลวงปู่ใหญ่  ซึ่งท่านผู้นี้เป็นพระภิกษุที่อยู่ในตำนาน  มักมีผู้กล่าวถึงการเป็นอย่างมาก  เชื่อกันว่าท่านคือพระผู้คอยแนะนำแนวทางในการปฏิบัติธรรมมาในหลายยุคหลายสมัย  ตามตำนานนั้นมีความเชื่อกันว่าท่านเป็นพระอุตรเถระ ที่เดินทางมาไกลเพื่อมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา  หลายคนเชื่อกันว่าท่านคือพระอรหันต์ที่ยังไม่ได้ดับขันธ์ ซึ่งจะใช้วิธีในการเจริญญาน  รวมถึงอิทธิบาท 4 ในการต่ออายุ  ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือและเกื้อหนุนพระพุทธศาสนาให้ยาวนานมาถึงในยุคปัจจุบัน  ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นจริงตำนานที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมามิได้มีอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือในพระไตรปิฎกแต่อย่างใด และหลายคนเชื่อกันว่าท่านคือพระบรมครูครองเกจิอาจารย์ชื่อดังทั้งหลายในประเทศไทยอีกด้วย  ซึ่งเรื่องเล่าของหลวงปู่โลกอุดรนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อกันมานานกว่า 60 ปีแล้ว  มีเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับการพบเจอท่านอันได้แก่ ได้พบท่านในนิมิตร  หรือบ้างก็บอกว่าได้ใส่บาตร  รวมทั้งได้ฟังคำสั่งสอนเทศนาของหลวงปู่ แต่ผู้คนมักจะเห็นความต้องการว่าท่านเป็นพระภิกษุที่ไร้ร่องรอยของการมาเป็นพระภิกษุลี้ลับที่ไม่มีใครทราบถึงประวัติอันแท้จริง ซึ่งจะปรากฏกายได้ในแทบทุกแบบและเชื่อกันว่าท่านมีอายุยาวนานถึงหลายร้อยหลายพันปีกันเลยทีเดียว  ซึ่งอายุนานมากถึงไม่สามารถคำนวณหรือนับอายุได้กันเลย และการเทียบท่านในนามนี้ก็เป็นเพียงชื่อสมมุติเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วก็มิเคยมีใครรู้จักถึงนามที่แท้จริงของท่านว่าชื่ออะไรหรือท่านเป็นใคร   มีหลากหลายข้อมูลที่ได้มีการสันนิษฐานเกี่ยวกับหลวงปู่โลกอุดรพรุ่งนี้เอาไว้อย่างมากมาย ในบางข้อมูลกล่าวว่าท่านคือพระภิกษุที่เป็นรูปสุดท้ายที่พระพุทธองค์ ท่านได้ทรงประทานเอหิภิกขุอุปปสัมปทา ให้อย่างโดยตรง  รวมถึงมีพระพุทธบัญชาให้ท่านทำหน้าที่ในการรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ครบถ้วนถึงเป็นระยะเวลา 5,000 ปี   ในบางข้อมูลก็ได้มีการสันนิษฐานเอาไว้ว่า หลวงปู่โลกอุดรพรุ่งนี้ท่านอาจเป็นพระอุปคุตเถระ ผู้มีอภิญญาสมาบัติสูง และได้รับพุทธบัญชาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการดูแลพระพุทธศาสนาให้อยู่ยาวนานถึง 5,000 ปีจึงจะได้เข้านิพพาน  ซึ่งแม้ในยุคปัจจุบันนี้จะเป็นปีพ.ศ 2561 แล้วก็ตาม ทางภาคเหนือของประเทศไทยเราที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่านั้น ผู้คนทางท้องถิ่นฝั่งนั้นตั้งแต่ชาวไทยใหญ่ […]