ของดีเมืองสุพรรณ พระร่วงยืน กรุวัดคูบัว กรุวัดลาวทอง กรุวัดปู่บัว

ของดีเมืองสุพรรณ พระร่วงยืน กรุวัดคูบัว กรุวัดลาวทอง กรุวัดปู่บัว

หากจะพูดถึงพระร่วงนั้น ใช่ว่าจะมีการขุดค้นพบที่สุโขทัย-ศรีสัชนาลัยเท่านั้น อีกที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันนั้นก็คือจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีทั้งพระร่วงประทับยืนและประทับนั่ง มีการขุดค้นพบด้วยกันหลายกรุ ทำไมว่าจะเป็น กรุวัดคูบัว กรุวัดลาวทอง กรุวังวน ซึ่งแต่ละพุทธลักษณะจะมีรายละเอียดดังนี้ ไฮโลออนไลน์ พระร่วงยืน กรุวัดคูบัว สำหรับพระร่วงยืนกรุวัดคูบัว อำเภอบางปลาม้า มีการแตกกรุออกมาเมื่อปี 2476 มีพุทธศิลคาดว่าอยู่ในสมัยอู่ทอง ล้อลพบุรี องค์พระจะเป็นเนื้อสนิมแดง เคลือบด้วยไขสนิมขาว องค์พระล่ำสันอวบอ้วน มีพระหัตถ์และพระบาทที่ใหญ่ พระร่วงยืน กรุวัดลาวทอง สำหรับวัดลาวทองนั้นตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง สำหรับตัววัดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยลพบุรีตอนปลาย เชื่อมต่อสมัยอยุธยาตอนต้น แต่เดิมชื่อ วัดเลา ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น วัดลาวทอง ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน วรรณคดีเก่าแก่ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี พระร่วงยืน กรุวัดลาวทอง ที่ผมเจอส่วนใหญ่นั้น เป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดง ในด้านพุทธศิลป์เป็นศิลปะลพบุรี และอู่ทอง นอกจากนี้ยังมีการพบพระเครื่องในพิมพ์อื่นๆอีกมากมาย เช่น พระนาคปรก พระซุ้มนครโกษา พระร่วงนั่ง เป็นต้น พระร่วงยืน กรุวัดปู่บัว มีการแตกตัวออกมาครั้งแรกในปี 2476 วัดปู่บัว ตั้งอยู่ที่ตำบลวิหารแดง อำเภอเมือง ลักษณะทรงพิมพ์ […]