เหรียญนั่งพาน เหรียญหยดน้ำ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518

เหรียญนั่งพาน เหรียญหยดน้ำ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518

“เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ลูกศิษย์ได้สร้างถวาย ก่อนที่หลวงทิมจะล้มป่วย หลวงปู่ทิมปลุกเสกให้เป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นเหรียญนั่งพาน หรือเหรียญหยดน้ำ ท่านได้ลงเมตตามหาอุด, แคล้วคลาด, มหาอำนาจ และอธิษฐานจิตให้ผู้ที่มีเหรียญนี้ จงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีอายุมั่นขวัญยืน อย่างเต็มที่  ปัจจุบันได้รับความนิยมสูง เหรียญรุ่นนี้ตามประวัติสร้างขึ้นมา ๒ แบบ คือ แบบพิมพ์เสมา (นั่งพาน) และอีกแบบหนึ่งมีลักษณะเป็นหยดน้ำ ผู้สร้างคือ คุณมงคล นาคแพน เป็นผู้รับเหมา ก่อสร้างโบสถ์ และศาลาการเปรียญ และ นายสาย แก้วสว่าง โดยมีหลวงปู่ทิมคอยให้คำปรึกษา  ไฮโลออนไลน์ โดยให้แนวทางว่าพิมพ์เสมานั่งพาน ควรให้มีตราธรรมจักร, กวาง, พญานาค อันเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาไว้ด้วย นายมงคล ซึ่งเป็นช่างทำโบสถ์จึงได้ออกแบบเหรียญนี้ได้ละเอียดงดงามเหมือนการปั้นลวดลายบนงานบนผนังโบสถ์ คือมีลักษณะเป็นรูปเสมา อันเป็นเครื่องหมายของเสมาธรรมจักร ขอบเหรียญมีลวดลายเป็นกนกโดยมีพญานาค ๒ ตัว ขดไปตามรูปโค้งขอบเหรียญ  เพื่อให้ระลึกว่าแม้แต่พญานาคซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็ยังมีความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา  ปรารถนาแสวงหา ความหลุดพ้นถึงกับ แปลงกายเป็นมานพน้อย […]