ส่องพระมาแรง หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน นครสวรรค์ เกจิแรงสุดพ.ศ.นี้

ส่องพระมาแรง หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน นครสวรรค์ เกจิแรงสุดพ.ศ.นี้

หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม หรือ พระครูนิวิฐปุญญยากร วัดห้วยด้วน (ธารทหาร) ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พระเกจิมาแรงสุดในยุคนี้ เป็นศิษย์พุทธาคมสายตรงหลวง พ่อเดิม วัดหนองโพ, หลวงพ่อหมึก วัดสระทะเล, หลวงพ่อโหมด วัดโคกเดื่อ, หลวงพ่ออินทร์ วัดหางน้ำสาคร ฯลฯ หลวงพ่อพัฒน์ ท่านยังเป็นพระเถระที่มีอายุ และพรรษาสูง รูปหนึ่ง ณ ปัจจุบัน ในปี 2564 นี้ หลวงพ่อจะมีอายุ 99 ปี 75 พรรษา ประวัติหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน หลวงพ่อพัฒน์มีนามเดิมว่า พัฒน์ ก้อนจันเทศ เกิดที่บ้านสระทะเล ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2465  บิดาชื่อนายพุฒ มารดาชื่อนางแก้ว เมื่อครั้งยังเด็กนั้นย่านบ้านสระทะเลเกิดภัยแล้ง  ครอบครัวของท่านจึงอพยพ ถิ่นฐานไปที่บ้านหนองเนิน อำเภอท่าตะโก และได้ย้ายไปทำนาที่บ้านหนองหลวง อำเภอท่าตะโก ซึ่งช่วงนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่ […]