ประวัติ หลวงพ่อเนียม วัดน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติ หลวงพ่อเนียม วัดน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี

หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เป็นชื่อที่ชาวบ้านสุพรรณบุรี และผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่อง ต่างรู้จักกันดี เป็นที่เคารพนับถือ เลื่องลือในด้านปาฏิหาริย์ความอัศจรรย์ ที่เล่าสืบต่อกันมา จากรุ่นสู่รุ่น ชาติกำเนิด หลวงพ่อเนียม ท่านเกิดเมื่อปี 2372 ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 บิดาเป็นชาวบ้านซ่อง ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มารดาเป็นชาวป่าพฤกษ์ ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันหลายคน หลวงพ่อเนียม เป็นบุตรคนที่ 2 ส่วนน้องๆของท่านมีอีกกี่คน ไม่สามารถสืบทราบได้ ช่วงปฐมวัย ในสมัยนั้น การศึกษายังไม่ทั่วถึง ตามชีวิตของเด็กผู้ชายทั่วไป หากต้องการรู้หนังสือ ต้องคลุกคลีอยู่กับวัด จึงจะได้เรียน ส่วนใหญ่จะเป็นด้านอักขระขอม ภาษาบาลี โดยหลวงพ่อเนียม ได้ทำการศึกษาวิชาต่างๆ จากวัดใกล้เคียงที่ท่านกำเนิด เมื่ออายุครบบวช จึงได้อุปสมบท ที่บริเวณวัดระแวกบ้านของท่าน คาดว่าเป็นวัดตะค่า หรือ วัดป่าพฤกษ์ ในช่วงปี 2392 อุปสมบท เมื่อท่านได้ทำการอุปสมบท ถือเพศบรรพชิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อเนียม ท่านมีความตั้งใจใฝ่ศึกษาทางด้านพระธรรมวินัย จนได้มีโอกาสเข้ามาที่จังหวัดพระนคร หรือ […]