ประวัติ หลวงปู่นาควัด ระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

ประวัติ หลวงปู่นาควัด ระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

หลวงปู่นาค วัดระฆัง ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และได้เป็นผู้สร้าง พระผงพิมพ์ต่างๆ ที่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นหน่อเนื้อเชื้อไข จากพระสมเด็จวัดระฆัง สมเด็จโตพรหมรังสี โดยตรง ทั้งในด้านของชนวนมวลสาร และวิธีการสร้างจากตำราของ สมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังษี อีกด้วย หลวงปู่นาค มีชื่อเดิมว่านาค นามสกุล มะเริงสิทธิ์ กำเนิดที่บ้านปราสาทตำบลจันอัด อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคมปี 2427 ตรงกับขึ้น 10 ค่ำเดือน 9 ปีวอก เวลา 19:00 น. ปู่ของท่าน ชื่อขุนประสิทธิ์ (อยู่) เป็นนายอากรเมืองโคราช ย่าชื่อฉิม มะเริงสิทธิ์ บิดาชื่อนายป้อม มารดาชื่อนางสงวน นามสกุลมะเริงสิทธิ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4 คน ปฐมวัย เมื่อครั้งยังอยู่ในวัยเยาว์ หลวงปู่นาค ท่านเป็นเด็กใฝ่รู้ บิดามารดาของท่าน พาท่านไปฝาก เป็นเด็กวัด อยู่กับพระครูสังฆ์วิจารณ์ วัดบึง […]