ประวัติ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดสวนขันและวัดธาตุน้อย

ประวัติ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดสวนขันและวัดธาตุน้อย

พ่อท่านคล้าย หรือ พระครูพิศิษฐ์อรรถการ นามเดิมชื่อ นายคล้าย สีนิล เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2419 ตรงกับวัน อังคารขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ปีชวด ที่บ้านโคกทือ ตำบลช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายอินทร์และนางเหนียว สีนิล มีพี่สาว 1 คนชื่อนางเพ็ง ชีวิตวัยเด็ก เมื่อวัยเด็ก พ่อท่านคล้าย มีอุปนิสัยเป็นคนขยันหมั่นเพียร มีมานะอดทน สุภาพ เรียบร้อย ว่านอน สอนง่าย อยู่ในโอวาทของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด จึงไปเป็นที่รักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และญาติสนิทมิตรสหาย เป็นอันมาก  เมื่อถึงอายุ 15 ปี พ่อท่านคล้ายได้ประสบอุบัติเหตุในการถางป่า เพื่อทำไร่ ที่บริเวณกระดูกปลายเท้า ด้วยความเด็ดเดี่ยว ของพ่อท่านคล้าย จึงใช้มีดตัดปลายเท้าออกด้วยตัวเอง และทำการรักษาโดยใช้ยาพอกจนหายเป็นปกติ จนอายุ 19 พ่อท่านคล้ายได้บวชเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2438 ที่วัดจันดี ตำบลหลักช้าง […]