เหรียญพระพุทธเหรียญแรกของประเทศไทย พระพุทธชินสีห์ ปี 2440

เหรียญพระพุทธเหรียญแรกของประเทศไทย พระพุทธชินสีห์ ปี 2440

หัวข้อ

พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย อีกองค์หนึ่ง นั่นก็คือ “พระพุทธชินสีห์” ในปัจจุบันประดิษฐาน อยู่ที่มุขหน้าในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

สำหรับ “เหรียญพระพุทธชินสีห์” ถือได้ว่า เป็นเหรียญพระพุทธเหรียญแรกของประเทศไทย มีอายุเก่าแก่ถึง 111 ปี ในวงการนักสะสมจะเรียกว่า “ปู่เหรียญ” เป็นเหรียญที่จำลององค์พระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูปสำคัญในหัวเมืองเหนือ ซึ่งสร้างในคราวเดียวกับ พระพุทธชินราช และ พระศาสดา ผู้ที่สร้างก็คือ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก เจ้านครเชียงแสน สร้างเมื่อครั้งเสด็จมาตั้งเมืองที่พิษณุโลก

เหรียญพระพุทธเหรียญแรกของประเทศไทย พระพุทธชินสีห์ ปี 2440 1

ไฮโลออนไลน์

ต่อมาในสมัยของรัตนโกสินทร์ราว ปี พ.ศ. 2372 ได้มีการอัญเชิญลงมาประดิษฐาน ณ มุกหลังของ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และเมื่อครั้งที่รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชอยู่ที่วัดบวร จึงทูลขอกับรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญ พระพุทธชินสีห์ มาประดิษฐานยังมุกหน้า อยู่ภายหน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และถือได้ว่าเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในปัจจุบัน

เหรียญพระพุทธเหรียญแรกของประเทศไทย พระพุทธชินสีห์ ปี 2440 2

การจัดสร้างเหรียญพระพุทธชินสีห์

เหรียญพระพุทธชินสีห์ รุ่นแรก ปี 2440 จะสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่ระลึก และพระราชทานในงานสมโภช พระพุทธชินสีห์ ในวาระที่เสด็จกลับจากยุโรป เมื่อปี 2440 เป็นการสั่งผลิตเหรียญจากเมืองนอก เหรียญจะมีความคมชัดสวยงาม และเหรียญยังรวบรวม สิ่งอันเป็นที่เคารพรัก ถึง 30 ด้วยกันได้แก่

  1. สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จกลับจากยุโรป
  2. สร้างเมื่อครั้งพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส อยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งในขณะนั้นได้สร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้แก่พระพุทธศาสนา และเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป
  3. สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก ในการสมโภช พระพุทธชินสีห์ และถือว่าเป็นเหรียญพระพุทธปฏิมา เหรียญแรกของประเทศไทย

พุทธลักษณะทรงพิมพ์ เหรียญพระพุทธชินสีห์

เหรียญพระพุทธชินสีห์นั้นมีการจัดสร้างอยู่ 2 เนื้อ คือเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง มีการจัดสร้างอยู่ 2 ลักษณะ คือ เหรียญหล่อรูปใบโพธิ์ไม่มีก้าน ขอบข้างเลื่อย ไม่มีรูของเหรียญ อีกลักษณะหนึ่งเป็นเหรียญกลม หูเชื่อม มีใบโพธิ์อยู่ตรงกลาง สำหรับเหรียญทรงกลมหูเชื่อมนั้น พบเจอจำนวนน้อยมาก และยังไม่ปรากฏของปลอม ซึ่งคาดเดาว่า มีจำนวนสร้างน้อยจึงไม่สามารถหาเหรียญแท้มาถอดพิมพ์ได้ ส่วนเหรียญใบโพธิ์นั้น พบเจอจำนวนมากและมีของพร้อมจำนวนมากเช่นกัน

เหรียญพระพุทธเหรียญแรกของประเทศไทย พระพุทธชินสีห์ ปี 2440 3

พุทธคุณความเชื่อ

เชื่อว่าเหรียญพระพุทธชินสีห์ มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ มีพุทธคุณรอบด้าน แถมยังมีศิลปะอันสวยงาม เป็นที่ต้องการของนักสะสมในวงการมากมาย

ขอขอบคุณ

เรื่และภาพ: https://siamrath.co.th/n/195247 

Credit สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

Poster 24
Poster 24

ผู้คว่ำหวอดในวงการพระเครื่องในประเทศไทย

Facebook
Twitter