ประวัติ พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร

หัวข้อ

พระอาจารย์วัน อุตตโม พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จังหวัดสกลนคร ท่านเป็นพระที่ “ทำให้ดูมากกว่าบอกให้ทำ” พระอาจารย์วัน จึงเป็นที่เคารพรักของศิษย์ยานุศิษย์ทั่วประเทศ

พระอาจารย์วัน อุตตโม เดิมชื่อวัน นามสกุล สีลารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2465 บิดาชื่อนายแหลม สีลารักษ์ มารดาชื่อนางจันทร์ สีลารัก ฉันเกิดที่ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เข้าสู่เพศบรรพชิต

พระอาจารย์วัน ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดศรีบุญเรืองตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2479 โดยมีพระราชกวี (จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้จำพรรษาที่วัดอรัญญิกวาส อำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร โดยท่านได้ออกเที่ยววิเวก อยู่ 2 พรรษา โดยการนำของพระอาจารย์วัง ฐิติสาโร และได้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านสามผงตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม อีก 2 พรรษา

พอเข้าพรรษาที่ 5 พระอาจารย์สิงห์ ธนปาโล ได้ชักชวน พระอาจารย์วัน อุตตโม เพื่อไปทำการศึกษาฝ่ายปริยัติธรรม ที่วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พระอาจารย์วันจึงได้กราบลาพระอาจารย์ เพื่อไปฝากตัวเป็นศิษย์กับ พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ที่วัดป่าบ้านท่าฆ้องเหล็ก อยู่ใกล้กับบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี

และต่อมาเมื่ออายุครบบวช พระอาจารย์วัน ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดศรีธรรมารามจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2485 โดยมีพระครู จิตตวิโสธนาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาคล้าย วิสารโท เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เมื่อทำการอุปสมบทเสร็จ พระอาจารย์วันได้ทราบข่าวว่า พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ได้มรณภาพลงที่วัดบูรพาราม จังหวัดอุบลราชธานี

อุปัฏฐาก พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

พระอาจารย์วัน อุตตโม จึงทำการเดินทางไปนมัสการศพ และได้พบกับ พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ วัดป่าสุทธาวาส จึงได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าสุธาวาสในปี 2488 โดยพระอาจารย์วัน ได้จำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ที่ วัดป่าสุทธาวาส

ซึ่งความหวังของพระอาจารย์วัน อุตตโม ที่จะได้ทำการอุปัฏฐากพระอาจารย์ใหญ่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงได้เป็นความสมปรารถนา ต่อมาได้กราบลาพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อไปวิเวกที่บ้านบัว และยังได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าพระสถิตย์อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย และได้เดินทางไปทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็น จังหวัดพังงา ภูเก็ต และได้กลับมาสร้างวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนคร

ถึงกาลมรณะภาพ 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2523 พระอาจารย์วัน อุตตโม พร้อมด้วยคณาจารย์อีก 4 รูปคือ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม ได้รับอาราธนานิมนต์จากทางกรุงเทพฯ โดยเดินทางด้วยเครื่องบินจากจังหวัดอุดรธานี ระหว่างที่อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี เครื่องบินได้ประสบกับพายุและฝนตกหนัก ทำให้เครื่องบินเสียหลักตกลงที่ท้องนาในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทำให้พระอาจารย์วันและคณะดังกล่าว ถึงแก่มรณภาพ

โดยศพของพระอาจารย์วัน อุตตโม ได้บำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน และเมื่อถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2523 เวลาประมาณ 04:00 น ได้ทำการเชิญศพของท่านออกจากวัดพระศรีมหาธาตุ โดยมีรถหลวง รถตำรวจทางหลวง รถพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี และรถเชิญศพ มายังจังหวัดอุดรธานี

และได้อัญเชิญศพของพระอาจารย์วันอุตตโม มายังวัดถ้ำอภัยดํารงธรรม และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 5 เมษายน 2524

เครดิตภาพ : google.com

credit. เซ็กซี่บาคาร่า

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> UFABET

Picture of Poster 24
Poster 24

ผู้คว่ำหวอดในวงการพระเครื่องในประเทศไทย

Facebook
Twitter