ความเป็นมาของ “พระกรุ วัดนาสนธิ์” พระเก่าล้ำค่าอันลือชื่อแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ! 

จัดอันดับพระเครื่อง

หัวข้อ

ความเป็นมาของ “พระกรุ วัดนาสนธิ์” พระเก่าล้ำค่าอันลือชื่อแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ! 

ขึ้นชื่อว่าพระกรุนั้นแน่นอนว่าจะต้องเป็นพระที่มีความเก่าแก่และมีอายุไม่ต่ำกว่าหลาย 100 ปีซึ่งกรุพระในเมืองไทยก็มีค่อนข้างมากมายแต่ในครั้งนี้เราจะพาคุณมายังกรุพระของภาคใต้และจะพาคุณไปรู้จักกับ ความเป็นมาของ “พระกรุ วัดนาสนธิ์” พระเก่าล้ำค่าอันลือชื่อแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ! ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อย และใช้ว่าจะมีคนทราบถึงความเป็นมาเหล่านี้กันมากนัก ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของพระดังอันลือชื่อแห่งเมืองใต้กันเลยดีกว่า

 ประวัติความเป็นมาของวัดนาสนธิ์

 ประวัติความเป็นมาของวัดนาสนธิ์

สำหรับวัดนาสนธิ์หรือในครั้งอดีตที่เคยมีชื่อว่าวัดสนธิ์ นั้น ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชในตำบลมะม่วงสองต้นเป็นวัดราษฎร์ ซึ่งอยู่ในสังกัดของคณะสงฆ์ในฝ่ายมหานิกาย พื้นที่โดยรวมในปัจจุบันมีอยู่ประมาณเจ็ดไร่กับอีก 81.6 ตารางวา วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุไม่น้อย เมื่อครั้งในอดีตวัดแห่งนี้ได้ถูกตั้งอยู่ ณ บริเวณนอกกำแพงเมือง ของอาณาจักรตามพรลิงค์ มีความสำคัญควบคู่ไปกับวัดท่าเรือที่เราได้นำมาเสนอกันไปตั้งแต่เมื่อฉบับที่แล้ว ซึ่งได้รับการสถาปนาจากกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี้ซึ่งก็คือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ได้ทำการตั้งแต่ครั้งที่สถาปนาสร้างเมืองพระเวียงและสถาปนาขึ้นให้เป็นเมืองหลวงที่สองแห่งอาณาจักร ณ บนหาดทรายแก้ว 

ซึ่งตรงกับช่วงปีพ.ศ. 1089 ไปจนถึง 1300 หากนับอายุรวมก็น่าจะ 1000 กว่าปีเห็นจะได้ จึง และในคราวที่สร้างเมืองนั้นพระองค์ยังได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์เอาไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งบริเวณวัดแห่งนี้จะอยู่ติดกับวัดเตาปูน อันเป็นที่ตั้งของเตาเผาเปลือกหอยสำหรับการใช้ในการทำปูนขาวที่นำมาผสมกับยางไม้ต่างๆ เป็นที่ตั้งเตาเผาสำหรับเพื่อใช้ในการสร้างพระธาตุเจดีย์ในยุคแรก ซึ่งในครั้งนั้นพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ได้เสด็จมาตรวจเตาปูนอยู่บ่อยๆจนทำให้ท่านได้สร้างที่ประทับแบบชั่วคราวเอาไว้ในยามที่ท่านได้เสด็จมา 

 ประวัติความเป็นมาของวัดนาสนธิ์

และเมื่อพระองค์ทรงพบว่าสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างมีความเงียบสงบและเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาสำหรับพระสงฆ์อย่างมาก ท่านก็ได้สร้างพระธาตุเจดีย์เอาไว้และได้สถาปนาให้เตาปูนแห่งนี้เป็นวัดเตาปูนและที่ประทับชั่วคราวที่ท่านได้สร้างเอาไว้สำหรับการเสด็จมาตรวจดูเตาปูนก็ได้ให้เป็นวัดนาสนธิ์  นอกจากนี้ยังได้ทำการสร้างพระพิมพ์เพื่อบรรจุเอาไว้ในกรุ จึงแน่นอนว่าพระองค์แต่ละองค์ที่ถูกบรรจุไว้นั้นมีอายุไม่ต่ำกว่า 1000 ปี

 ซึ่งโดยส่วนใหญ่พระเครื่องที่พบมากในวัดนาสนธิ์แห่งนี้ จะมีอยู่ด้วยกันประมาณสามพิมพ์ซึ่งได้แก่พิมพ์ผานไถ , พิมพ์บางเขนหรือที่ใครหลายคนมักจะเรียกกันว่าพิมพ์พระจันทร์เต็มดวง และพิมพ์ยอดขุนพลหรือมักถูกเรียกว่าพิมพ์ใบพุทรา ซึ่งเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่ได้รับการยกย่องให้อยู่ในชุดพระไตรภาคีแห่งเมืองนคร สำหรับพระไตรภาคีแห่งเมืองนครนั้นได้แก่พระกรุนางตรา พระกรุสนธิ์ และพระกรุท่าเรือ 

พระกรุ วัดนาสนธิ์

พระกรุ วัดนาสนธิ์

สำหรับพระพิมพ์ยอดขุนพลหรือพระพิมพ์ใบพุทราแห่งวัดกรุนาสนธิ์แห่งนี้ โดยส่วนใหญ่จะเห็นได้ชัดว่าเป็นพระเครื่องที่มีเนื้อเป็นดินเผาเรียกได้ว่าเป็นพระเครื่องที่ชัดเจนทางด้านศิลปะในสมัยศรีวิชัยอย่างมาก ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ราวปีพ.ศ. 1100 ไปจนถึง 1300 เรียกกันว่าเป็นยุคต้นบริสุทธิ์ โดยมีพุทธศิลป์ที่ชัดเจนว่ามีความเป็นอินเดียสูง และถูกสร้างด้วยสกุลช่างปาละเสนะ รูปทรงของพระเครื่องนั้นมีความแปลกและแตกต่างจากพระเครื่องของกรุอื่นๆ และพระเครื่องที่ขุดพบได้จากกรุวัดแห่งนี้ถือเป็นต้นแบบพุทธศิลป์ที่เรียกกันว่าขนมต้ม แห่งเมืองนครยุคในถัดมา

 หากจะถามถึงอายุก็ต้องขอบอกเลยว่ามีไม่ต่ำกว่า 1000 ปีอย่างแน่นอนจึงไม่แปลกที่ใครๆก็ต่างตามหา และไม่แปลกว่าทำไมจึงถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในพระเครื่องที่อยู่ในชุดพระไตรภาคีของเมืองนคร อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับปาฏิหาริย์และความขลังของพระเครื่องแห่งกรุพระแห่งนี้อย่างมากมายด้วยเช่นกัน

พุทธลักษณะของพระกรุวัดน่าสนธิ์

พุทธลักษณะของพระกรุวัดน่าสนธิ์

นอกจากจุดสังเกตทางด้านพุทธศิลป์ที่ออกไปในทางอินเดียและสกุลช่างของป้าเลเสนะแล้ว จุดสังเกตที่เราจะสามารถสังเกตได้อย่างเด่นชัดเลยก็คือเนื้อพระนั้นโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นพระเนื้อดินเผา ในส่วนขององค์พระนั้นตรงกลางปรากฏปานมังวิชัยที่อยู่ในท่าประทับนั่งซึ่งภายใต้ถูกรองรับด้วยฐานบัวที่มีลักษณะเป็นฐานสองชั้น ตามด้วยจุดสังเกตุตรงภายใต้ของรัตฆเจดีย์ (หรือตรงบริเวณภายใต้สูงเรือนแก้วที่จะมีเกษรบัวปรากฏออกมาให้เห็นนั้นจะขนาดไปกับเสาของประทีป ) และสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “สถูปอโศกมหาราช”  

พุทธลักษณะของพระกรุวัดน่าสนธิ์

ลักษณะขององค์พระนั้นปรากฏชัดว่าผายออกอย่างสง่างาม มีความรำคาญและบึกบึน ในส่วนของรายละเอียดบนพระพักตร์(ใบหน้า) นั้น ไม่ว่าจะในส่วนของพระนาสิก (จมูก)ในส่วนของพระเนตร (ตา) ในส่วนของพระขนง (คิ้ว) ในส่วนของพระโอษฐ์ (ปาก) ในส่วนของพระกรรณ (หู) และส่วนอื่นๆต่างล้วนปรากฏอย่างชัดเจนแทบทุกส่วน จุดสังเกตอีกหนึ่งประการบริเวณพระศอหรือคอนั้น เราจะมองเห็นว่ามีเส้นพระเศียรจำนวนสี่เส้นปรากฏในลักษณะเป็นปื้นๆคล้ายกับพรหมโพกผ้า และในส่วนของพระเกดจะมีสองขยักหรือสองชั้นนั่นเองถึงจุดสังเกตนี้ถือเป็นจุดสำคัญที่เราต้องควรดูให้ละเอียด มีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ 4.5 เซนติเมตรและมีขนาดความสูงของตัวองค์พระอยู่ที่ประมาณ 5 เซนติเมตร และในส่วนของประภามณฑลนั้นปรากฏอย่างเด่นชัดว่ามีเส้นรัศมีอันงดงามปรากฏอยู่รอบพระเศียร

เนื้อหาของมวลสาร พระกรุวัดน่าสนธิ์

สำหรับเนื้อหามวลสารนั้นมีทั้งแบบเนื้อดินเผาและเนื้อดินดิบ จะสังเกตได้ว่าหากเป็นเนื้อดินเผาจะมีสีค่อนข้างแดงบ้างก็ประทุนไปด้วยสีพิกุลแห้ง แต่จุดสังเกตของเนื้อดินดิบก็คือวันนะของสีนั้นจะค่อนข้างขาวอมเทา และมีเนื้อที่ค่อนข้างหนึบนุ่ม เนื่องจากเป็นเนื้อดินดิบที่ไม่ได้ผ่านการเผาสีจึงเป็นเช่นนี้ ทั้งสองเนื้อจะมีความต่างกันตรงจุดนี้

พระพิมพ์วงแขนนั้นค่อนข้างจะมีในเนื้อของดินดิบอย่างมากสำหรับสิ่งที่นำมาประกอบเป็นเนื้อมวลสารนั้นแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่มีความศักดิ์สิทธิ์มากอันได้แก่ ว่าน 108, เปลือกหอยกราบที่มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งจะมีติดอยู่บ้างเล็กน้อยหรือเกาะอยู่บริเวณองค์พระแบบประปราย, ว่านดอกมะขามพุทธซึ่งเราจะเห็นสิ่งนี้ปรากฏอยู่ตามบริเวณของผิวองค์พระอย่างมาก และเม็ดทรายแก้วสีขาวขุ่นที่จะปรากฏมากทางด้านหลังขององค์พระ ในบางองจะเห็นได้ชัดว่ามีรักสีดำและคราบของที่กลุ่มที่มักจะจับอยู่ตามรอบองค์พระเนื่องจากมันถูกเก็บมาไว้เป็นระยะเวลานานและในส่วนบางองนั้นจะเห็นได้ชัดว่ามี ลาย คล้ายกับรอยนิ้วมือปรากฏบนพิมพ์ ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าอาจมาจากการพิมพ์พระนั่นเอง โดยรวมแล้วมีความงดงามและชัดเจนทางด้านศิลปะในแบบของยุคสมัยอาณาจักรตามพรลิงค์อย่างมาก 

พุทธคุณ

หากถามถึงเรื่องพุทธคุณต้องขอบอกเลยว่าพุทธคุณนั้นสูงและมีความโดดเด่นในทุกๆด้านเรียกได้ว่าครอบจักรวาลกันเลยทีเดียว ดีเริศในทางรบ แคล้วคลาด ปลอดภัย โดดเด่นในทุกๆเรื่องแม้แต่ทางเรื่องโชคลาภวาสนาและบารมี

พุทธคุณ

เต็มอิ่มกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องราวของ ความเป็นมาของ “พระกรุ วัดนาสนธิ์” พระเก่าล้ำค่าอันลือชื่อแห่งเมืองนครศรีธรรมราช !  ที่เราได้นำมาฝากกันไปเมื่อสักครู่นี้ อย่างไรก็ตามสามารถกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในบทความครั้งต่อไป และเราจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระในเรื่องใดมาเสนอกันอีกต้องอย่าลืมติดตามกันนะคะ ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขในวันปีใหม่ค่ะ

 

Picture of Poster 24
Poster 24

ผู้คว่ำหวอดในวงการพระเครื่องในประเทศไทย

Facebook
Twitter