ประวัติความเป็นมาของพระครูโสภณศีลวัตร (หลวงพ่อพัง จันทโชติ ) แห่งวัดบ้านสองคอน จังหวัดสระบุรี !

หลวงพ่อพัง-จันทโชติ

หัวข้อ

สำหรับหลวงพ่อพังจันทโชติหรือพระครูโสภณศีลวัตรนั้น ท่านเป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าที่ชาวเมืองสระบุรีต่างเคารพศรัทธาและเลื่อมใสอย่างมาก และถึงแม้ว่าท่านจะจากไปเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้วแต่คนรุ่นหลังก็ยังคงระลึกถึงอย่างไม่เสื่อมคลายจึงทำให้ในวันนี้เราจะมาบอกเล่าถึง ประวัติความเป็นมาของพระครูโสภณศีลวัตร (หลวงพ่อพัง จันทโชติ ) แห่งวัดบ้านสองคอน จังหวัดสระบุรี  ให้กับคนรุ่นหลังอย่างเราๆได้ทราบกัน  ดังนั้นเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับเนื้อหาสาระที่น่าสนใจดังต่อไปนี้กันเลยดีกว่า 

ประวัติ พระครูโสภณศีลวัตร (หลวงพ่อพัง จันทโชติ )  

แห่งวัดบ้านสองคอน จังหวัดสระบุรี

ประวัติ พระครูโสภณศีลวัตร (หลวงพ่อพัง จันทโชติ )  

สำหรับพระครูโสภณศีลวัตรหรือที่ใครหลายคนมักจะรู้จักกันดีในนามหลวงพ่อพัง จันทโชติ นั้นท่านเป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าผู้มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองในจังหวัดสระบุรีอย่างมาก เหตุผลที่บอกว่าท่านเป็นพระยุคเก่าเนื่องจากท่านเกิดในช่วงปีพ.ศ 2429 หากนับระยะเวลาที่ล่วงเลยมาก็น่าจะร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วเห็นจะได้ ท่านเกิดในวันที่ 4 เดือนเมษายนซึ่งตรงกับปีกุนเป็นวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 4 ท่านเกิดอยู่ที่อำเภอแขวงพระพุทธบาท ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นอำเภอหนองโดน ท่านเกิดอยู่ที่ตำบลบ้านกลับณบ้านกลับเก่า 

ท่านเป็นบุตรชายของคุณพ่ออ่อนและคุณแม่ผงบุญอ่อน ท่านมีพี่น้องร่วมสายเลือดจำนวน 5 คน (รวมท่านเป็น 6 คน ) ท่านมีพี่สาวคนโตชื่อว่านางผาย พันธุ์ใหม่ และพี่สาวคนที่ 2 ก็คือนางนางเพ็ง กางกรณ์ ส่วนหลวงพ่อพังท่านเป็นบุตรชายคนที่ 3 ของครอบครัว และท่านมีน้องสาว ชื่อว่านางพรม บุญอ่อน ส่วนน้องชายคนถัดมาชื่อว่านายยอด บุญอ่อน และน้องชายคนสุดท้องของครอบครัวชื่อว่านายแสน บุญอ่อน  

การบวช 

ในช่วงที่ท่านอายุได้ประมาณ 15 ปีคุณพ่อของหลวงพ่อพังนั้นท่านก็ได้นำหลวงพ่อพังไปฝากไว้อยู่ที่วัดสุวรรณคีรี หรือที่ในยุคนั้นเรียกกันว่าบ้านกลับเก่า เพื่อให้ท่านบวชเป็นสามเณรและได้มีโอกาสเล่าเรียนหนังสือ  และแน่นอนว่าท่านก็ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในเรื่องมูลกัจจายน์ ส่วนพระที่เป็นพระอาจารย์ของท่านก็คือขรัวตายอด ซึ่งในขณะนั้นขรัวตายอดผู้นี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่บ้านกลับเก่า 

ถัดมาอีก 5 ปีต่อมา เมื่อท่านอายุครบบวชแล้วท่านก็เข้าพิธีอุปสมบท บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ที่วัดบ้านกลับเก่า  ซึ่งพระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ให้กับท่านก็คือ  ท่านเจ้าคุณพระสังฆภารวาหมุนี แห่ง วัดเสาธงทอง(จังหวัดลพบุรี ) ส่วนพระผู้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ให้กับท่านก็คือพระอาจารย์ศูนย์แห่งวัดหนองโดน  ในจังหวัดสระบุรี ส่วนพระผู้เป็นพระอนุสาวนาจาจารย์ให้กับท่านก็คือขรัวตายอด แห่ง วัดบ้านกลับเก่า และได้มอบฉายาทางธรรมให้กับหลวงพ่อพังว่า “จันทโชติ”

เมื่อบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านเก่า ซึ่งในขณะนั้นขรัวตายอดท่านยังคงเป็นเจ้าอาวาส  จากนั้นเมื่อถึงช่วงปีพ.ศ 2446 ท่านก็ได้เดินทางมายังจังหวัดกรุงเทพฯณสำนักวัดมหาธาตุเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม  ล่วงเลยเวลาไม่นานก็ได้มีเหตุทำให้หลวงพ่อพังท่านต้องกลับไปยังวัดบ้านสองคอนอีกครั้งและจำพรรษาอยู่ที่นั่น  ซึ่งหลวงพ่อพังนั้นท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดอักษรหนังสือใบลานอย่างมาก ท่านสามารถทำได้ทั้งอักขระภาษาขอม ภาษาไทย รวมถึงภาษาลาวก็สามารถจารได้  ท่านเป็นพระที่เก่งและมีวิชาที่แก่กล้าอย่างมาก ซึ่งน้อยคนนักจะทำได้ 

ตำแหน่งที่ท่านได้รับ 

ตำแหน่งที่ท่านได้รับ 

ในช่วงปีพ.ศ 2476 ในวันที่ 28 เดือนมกราคม หลวงพ่อท่านได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเจ้าคณะหมวดบ้านกลับ  จากนั้นหัดมาในช่วงปีพ.ศ 2480 ในวันที่ 19 เดือนมกราคมท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นพระอุปัชฌาย์  และถัดมาในช่วงปีพ.ศ 2499 ในวันที่ 5 เดือนธันวาคม หลวงพ่อท่านก็ได้รับพระราชทานให้มีสมณศักดิ์ที่  พระครูโสภณศีลวัตร  

ซึ่งการดำรงธรรมเพศของหลวงพ่อพังนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างหาใครเหมือน เนื่องจากมีผู้เคารพศรัทธาอย่างมากอีกทั้งท่านยังเป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าบรรดาชีพราหมณ์ชาวบ้านและผู้คนแทบทุกพื้นที่ที่ท่านได้เคยไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวตำบลบ้านกลับทั้งตำบลรวมถึงบริเวณใกล้เคียง ซึ่งท่านเป็นพระผู้บริสุทธิ์ทั้งจริยวัตรอันงดงามและข้อปฏิบัติอันเคร่งครัดที่ท่านได้ปฏิบัติให้ผู้คนได้พบเห็นรวมถึงทั้งสมณสารูป ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และยึดมั่นในพระพุทธศาสนาในการดำรงสมณเพศในขณะยังมีชีวิตอยู่โดยแท้ 

ท่านมรณภาพลงในช่วงปีพ.ศ 2511 ตรงกับวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายนด้วยโรคชราและจะไปด้วยอาการสงบรวมสิริอายุได้ 82 ปีในภาษาที่ 60 และถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพลงไปเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่ยังคงระลึกถึง รวมถึงประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวสระบุรีก็ยังคงระลึกถึงท่านอยู่อย่างมีเสื่อมคลาย 

เหรียญรุ่นแรก  ของหลวงพ่อพัง จันทโชติ ปี พ.ศ 2502  

เหรียญรุ่นแรก  ของหลวงพ่อพัง จันทโชติ ปี พ.ศ 2502  

แน่นอนว่าเราบรรดาผู้นิยมสะสมพระเครื่องทั้งหลายย่อมมักจะถามถึงวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัง จันทโชติ อยู่อย่างไม่ขาดสายและรุ่นที่ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงนั่น ก็คือเหรียญหลวงพ่อพังรุ่นแรก ที่สร้างขึ้นเป็นรุ่นแรก ซึ่งตั้งเอาไว้ในช่วงปีพ.ศ 2502 มีลักษณะเป็นเหรียญกลมรูปไข่  พุทธลักษณะของเหรียญนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีรูปเหมือนขององค์พระปรากฏอยู่โดยประมาณครึ่งองค์ที่กลางเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพังปรากฏอย่างชัดเจน 

ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เนื้อหาเป็นเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ที่มีอยู่ด้วยกันประมาณ 2 บล็อก นั่นก็คือบล็อก “ศลี” ซึ่งบล็อกนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดย  “พระครูธรรมขันธ์สุนทร” หรือหลวงพ่อบุญยัง กัลยาณธัมโม ซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดถนนแคในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการจัดสร้างถวาย

และส่วนอีกบล็อกหนึ่งมีชื่อว่าบล็อค “ศีล” ซึ่งการจัดสร้างบล็อกนี้ก็คือเป็นการสร้างโดยกรรมการวัดบ้านสองคอนในยุคนั้น ซึ่งทั้ง 2 บล็อคนี้เรียกได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันเนื่องจากถูกสร้างในระยะเวลาใกล้กันในปีเดียวกัน เพียงแต่เป็นการสร้างจากลูกศิษย์ทั้ง 2 สาย ซึ่งการสร้างเหรียญรุ่นแรกในครั้งนั้นเป็นการสร้างเพื่อนำมาแจกในงานสรงน้ำประจำปี เป็นครั้งแรกและสร้างขึ้นเป็นครั้งเดียว  เหรียญรุ่นนี้ต้องขอบอกเลยว่าผู้คนที่ได้มีไว้ในบูชาครอบครองนั้นค่อนข้างจะหวงแหนกันเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหาชมได้ยากมากแล้วอีกทั้งจำนวนในการสร้างครั้งนั้นก็ค่อนข้างน้อยซึ่งไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเป็นจำนวนเท่าใด  และที่สำคัญคือค่อนข้างร่ำลือทางด้านพุทธคุณว่า 

มีความเป็นเลิศทางด้านคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัย ทั้งยังมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาจากผู้ที่เคยพบประสบการณ์ว่าเคยมีคนโดนยิงแต่กลับไม่ได้รับอันตรายใดๆเพราะลูกกระสุนไม่เข้าไปยังร่างกาย จึงยิ่งทำให้ผู้คนที่มีอยู่ในครอบครองนั้นต่างยิ่งหวงกันเข้าไปใหญ่ หากมีใครถามถึงในเรื่องของราคาในการเล่นหาก็มิได้มีข้อมูลใดที่ระบุเอาไว้แน่ชัดแต่ก็มีการร่ำลือกันว่าราคายังคงสูงขึ้นอยู่เสมอ 

อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบการสะสมพระเครื่อง และต้องการเล่นหาเหรียญรุ่นแรกรุ่นนี้ต้องอย่าลืมศึกษาถึงตำหนิและรูปลักษณะให้ดีเสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในเรื่องของที่มาคุณควรเข้าใจให้แน่ชัดว่าที่มานั้นมาจากที่ใด  ทั้งนี้เพราะพระแท้ก็มีและพระไม่แท้ก็มีเช่นกัน 

เหรียญรุ่นแรก  ของหลวงพ่อพัง จันทโชติ ปี พ.ศ 2502  

แล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในบทความครั้งต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้พวกเราทีมงานต้องขอฝาก ประวัติความเป็นมาของพระครูโสภณศีลวัตร (หลวงพ่อพัง จันทโชติ ) แห่งวัดบ้านสองคอน จังหวัดสระบุรี  เรื่องราวกันไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอให้คุณโชคดีสุขภาพแข็งแรงและเฮงๆๆร่ำรวยในทุกๆวันค่ะ  

Picture of Poster 24
Poster 24

ผู้คว่ำหวอดในวงการพระเครื่องในประเทศไทย

Facebook
Twitter