ตำนานบรมครูแห่งสุดยอดพระเกจิในไทย  “หลวงปู่เทพโลกอุดร” ! 

จัดอันดับพระเครื่อง

หัวข้อ

เชื่อว่าหากกล่าวถึงผู้เป็นบรมครูแห่งพระเกจิอาจารย์ในเมืองไทยทั้งหลายแล้วละก็หลายคนอาจจะนึกถึงนามหลวงปู่เทพโลกอุดรขึ้นมาทันที  แต่ก็เชื่อว่ายังคงมีอีกหลายคนที่ไม่รู้จักมากนัก จึงเป็นเหตุผลที่ในวันนี้เราจะมาพูดถึง ตำนานบรมครูแห่งสุดยอดพระเกจิในไทย  “หลวงปู่เทพโลกอุดร” ! ซึ่งเราจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับตำนานของหลวงปู่เทพโลกอุดรให้คุณได้ทราบ เป็นเรื่องเล่าที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในหลายๆรุ่นและมีผู้คนเล่าขานต่อๆกันมา หากอยากทราบกันแล้วว่าเนื้อหาความเป็นมานั้นจะน่าสนใจมากน้อยเพียงใดต้องอย่ารอช้าค่ะ เรามาชมไปพร้อมๆกันได้เลยดังนี้  

“หลวงปู่เทพโลกอุดร”  

ตำนานบรมครูแห่งสุดยอดพระเกจิในไทย  “หลวงปู่เทพโลกอุดร” ! 1

สำหรับหลวงปู่เทพโลกอุดรหรือที่บางท่านอาจจะรู้จักท่านในนามหลวงปู่ใหญ่  ซึ่งท่านผู้นี้เป็นพระภิกษุที่อยู่ในตำนาน  มักมีผู้กล่าวถึงการเป็นอย่างมาก  เชื่อกันว่าท่านคือพระผู้คอยแนะนำแนวทางในการปฏิบัติธรรมมาในหลายยุคหลายสมัย  ตามตำนานนั้นมีความเชื่อกันว่าท่านเป็นพระอุตรเถระ ที่เดินทางมาไกลเพื่อมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา  หลายคนเชื่อกันว่าท่านคือพระอรหันต์ที่ยังไม่ได้ดับขันธ์ ซึ่งจะใช้วิธีในการเจริญญาน  รวมถึงอิทธิบาท 4 ในการต่ออายุ  ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือและเกื้อหนุนพระพุทธศาสนาให้ยาวนานมาถึงในยุคปัจจุบัน  ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นจริงตำนานที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมามิได้มีอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือในพระไตรปิฎกแต่อย่างใด และหลายคนเชื่อกันว่าท่านคือพระบรมครูครองเกจิอาจารย์ชื่อดังทั้งหลายในประเทศไทยอีกด้วย 

ซึ่งเรื่องเล่าของหลวงปู่โลกอุดรนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อกันมานานกว่า 60 ปีแล้ว  มีเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับการพบเจอท่านอันได้แก่ ได้พบท่านในนิมิตร  หรือบ้างก็บอกว่าได้ใส่บาตร  รวมทั้งได้ฟังคำสั่งสอนเทศนาของหลวงปู่ แต่ผู้คนมักจะเห็นความต้องการว่าท่านเป็นพระภิกษุที่ไร้ร่องรอยของการมาเป็นพระภิกษุลี้ลับที่ไม่มีใครทราบถึงประวัติอันแท้จริง ซึ่งจะปรากฏกายได้ในแทบทุกแบบและเชื่อกันว่าท่านมีอายุยาวนานถึงหลายร้อยหลายพันปีกันเลยทีเดียว  ซึ่งอายุนานมากถึงไม่สามารถคำนวณหรือนับอายุได้กันเลย และการเทียบท่านในนามนี้ก็เป็นเพียงชื่อสมมุติเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วก็มิเคยมีใครรู้จักถึงนามที่แท้จริงของท่านว่าชื่ออะไรหรือท่านเป็นใคร  

ตำนานบรมครูแห่งสุดยอดพระเกจิในไทย  “หลวงปู่เทพโลกอุดร” ! 2

มีหลากหลายข้อมูลที่ได้มีการสันนิษฐานเกี่ยวกับหลวงปู่โลกอุดรพรุ่งนี้เอาไว้อย่างมากมาย ในบางข้อมูลกล่าวว่าท่านคือพระภิกษุที่เป็นรูปสุดท้ายที่พระพุทธองค์ ท่านได้ทรงประทานเอหิภิกขุอุปปสัมปทา ให้อย่างโดยตรง  รวมถึงมีพระพุทธบัญชาให้ท่านทำหน้าที่ในการรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ครบถ้วนถึงเป็นระยะเวลา 5,000 ปี   ในบางข้อมูลก็ได้มีการสันนิษฐานเอาไว้ว่า หลวงปู่โลกอุดรพรุ่งนี้ท่านอาจเป็นพระอุปคุตเถระ ผู้มีอภิญญาสมาบัติสูง และได้รับพุทธบัญชาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการดูแลพระพุทธศาสนาให้อยู่ยาวนานถึง 5,000 ปีจึงจะได้เข้านิพพาน 

ซึ่งแม้ในยุคปัจจุบันนี้จะเป็นปีพ.ศ 2561 แล้วก็ตาม ทางภาคเหนือของประเทศไทยเราที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่านั้น ผู้คนทางท้องถิ่นฝั่งนั้นตั้งแต่ชาวไทยใหญ่ ชาวมอญ รวมไปถึงชาวพม่ายังคงเชื่อกันว่า  หลวงปู่โลกอุดรหรือที่สันนิษฐานว่าท่านคือพระอุปคุต ยังคงมีชีวิตอยู่ และมักจะมาปรากฏมาปลูกในวันที่มีพระจันทร์เต็มดวงในวันที่ตรงกับคืนวันพุธ เส้นทางภาคเหนือของประเทศไทยจะเรียกวันสำคัญนี้ว่า “วันเพ็งพุทธ” เพิ่งจะมีการทำบุญตักบาตรกันในช่วงเวลาเที่ยงคืน และเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตามความเชื่อ

ตำนานบรมครูแห่งสุดยอดพระเกจิในไทย  “หลวงปู่เทพโลกอุดร” ! 3
ตำนานบรมครูแห่งสุดยอดพระเกจิในไทย  “หลวงปู่เทพโลกอุดร” ! 4

ทั้งยังมีความเชื่ออีกหนึ่งประการว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรผู้นี้ท่านคือ “พระอุตตระเถระ” ที่มาพร้อมกับสมณทูตนามพระโสณะเถระ ซึ่งท่านคือสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราช  ที่ได้เคยส่งมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาตั้งแต่นานมาแล้วและเชื่อกันว่าท่านยังคงดำรงสังขารขันธ์ อยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งไม่ว่าจะจากเรื่องเล่าใดก็ล้วนแล้วแต่มีข้อมูลที่มีความเชื่อคล้ายกัน 1 ข้อซึ่งก็คือประการที่ว่าเชื่อว่าท่านมีอายุหลายร้อยหลายพันปีและอยู่เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปีโดยยังมิได้ดับขันธ์  

จากการสันนิษฐานหากเราจะลองย้อนกลับไปดูประวัติของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายๆท่าน ที่เป็นพระสายวิปัสสนาพี่มีชื่อเสียงโด่งดังและประสบความสำเร็จตั้งแต่ในยุคสมัยก่อน ก็ได้ประจักษ์ถึงพระภิกษุผู้มีความลี้ลับ ที่จะทำหน้าที่คล้ายกับเป็นครูบาอาจารย์ของท่าน ไม่ว่าจะในทางนิมิตกรรมฐานหรือแม้แต่ในขณะที่ทำการธุดงค์ในป่า หรือไม่ว่าจะโดยเหตุบังเอิญใดๆก็ตาม 

ตำนานบรมครูแห่งสุดยอดพระเกจิในไทย  “หลวงปู่เทพโลกอุดร” ! 5

พระเกจิอาจารย์ทั้งหลายมักจะเล่าถึงพระภิกษุที่มีลักษณะคล้ายกันเช่นนี้ สำหรับพระเกจิอาจารย์ที่ท่านอาจได้เคยพบเจอซึ่งได้แก่  สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี, หลวงปู่เย็น วัดสระเปรียญ , หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน , พระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน, หลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า , หลวงตาพลอย วัดมักกะสัน,  หลวงพ่อยี วัดดงตาก้อนทอง , หลวงพ่อกลั่น แห่งวัดพระญาติ ,  หลวงปู่โง่น โสรโย แห่งวัดพระพุทธบาทเขารวก ในจังหวัดพิจิตร, หลวงปู่กบ แห่งเขาสาริกา จังหวัดลพบุรี และหลวงพ่อโอภาสี แห่งอาศรมบางมด รวมไปถึงพระเกจิอาจารย์อีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวมาในที่นี้ ที่ได้อาจมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระภิกษุผู้ลี้ลับผู้นี้ 

จากการบอกเล่าของพระสายกรรมฐาน ที่เคยได้เล่าถึงประสบการณ์ในการที่เคยพบเจอกับพระภิกษุผู้ลี้ลับผู้นี้ ซึ่งปรากฏว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเรียกท่านว่าหลวงปู่ใหญ่  หรือในบางคนอาจจะเรียกท่านว่าหลวงตาดำ  ซึ่งจากการบอกเล่านั้นได้ทราบว่า อาจไม่ได้มีเฉพาะหลวงปู่โลกอุดรเพียงองค์เดียวเท่านั้น แต่ยังมีพระที่อยู่ในคณะโลกอุดรอีกหลายรูป  ซึ่งจะเรียกพระในคณะโลกอุดรนี้กันว่า “พระในดง” ซึ่งมีความเชื่อกันว่าผู้มีอภิญญาสมาบัติเหล่านี้ จะคอยปกป้องและคอยคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง ทั้งยังจะคอยปกป้องและดูแลพระพุทธศาสนาอยู่อย่างลี้ลับ 

หลวงปู่โลกอุดรไม่ได้มีเพียงองค์เดียวเท่านั้น 

ตำนานบรมครูแห่งสุดยอดพระเกจิในไทย  “หลวงปู่เทพโลกอุดร” ! 6

มีความเชื่อกันว่าหลวงปู่โลกอุดรนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายองค์ไม่ได้มีองค์เดียว ตามความเชื่อและเรื่องเล่าในตำนานได้บอกเอาไว้ว่ามีทั้งหมด 5 พระองค์ ประกอบด้วย องค์แรกคือหลวงตาดำผู้เป็นพระบรมครูสูงสุด ,องค์ที่ 2 คือ ขรัวเศียรบาตร ผู้เป็นน้องชายของหลวงตาดำ , องค์ที่ 3 คือ หลวงปู่โพรงโพธิ์ ผู้เป็นศิษย์เอกของหลวงตาดำผู้ที่ซึ่งเป็นบรมครูสูงสุด ,  องค์ที่ 4 คือขรัวแก้มแดง ผู้ซึ่งมีความชำนาญในเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุและปรอทสำเร็จ ส่วนองค์ที่ 5 คือขรัวขี้เถ้า ซึ่งภิกษุรูปนี้ท่านมีความชำนาญทางด้านเตโชกสิณ ซึ่งทั้งหมด 5 ท่านนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงอภิญญาขั้นสูง มีความปราดเปรื่องในเรื่องวัดศรีแห่งการเข้าออกฌาน 

เชื่อกันว่าพวกท่านสามารถปฏิบัติได้ตามปรารถนา  มีความเชี่ยวชาญอย่างมาก  อีกทั้งยังมีความปราดเปรื่องทางด้านมโนยิทธิ ที่สามารถแสดงฤทธิ์ในเรื่องของการบิดเบือนกายได้อย่างชำนาญ เชื่อกันว่าสามารถจำแลงตนเพื่อให้ได้เป็นสิ่งต่างๆที่ต้อการได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ คนหรือสิ่งที่ปรารถนา และสามารถทำได้ในทุกสถานการณ์โดยไม่จำกัดการใดๆ ทั้ง 5 องค์นี้ เรียกได้ว่าเป็นพระบรมครูที่มีลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากมายเคารพศรัทธาและเลื่อมใส ยังมีความเชื่อกันว่าหลวงปู่โลกอุดรทั้ง 5 พระองค์นี้ยังคงปกป้องศาสนาอยู่และในปัจจุบัน 

ตำนานบรมครูแห่งสุดยอดพระเกจิในไทย  “หลวงปู่เทพโลกอุดร” ! 7

สำหรับวันนี้ต้องขอฝากเรื่องราว ตำนานบรมครูแห่งสุดยอดพระเกจิในไทย  “หลวงปู่เทพโลกอุดร” ! ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ซึ่งเราสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้อีกในบทความครั้งต่อไป  ขอบพระคุณในทุกๆการติดตามอ่านจากท่านผู้อ่านที่มีอย่างเสมอมา ก่อนจากกันในครั้งนี้ขอบคุณพระศรีรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองคุณให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทั้งหมดทั้งปวง ขอให้คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 กันถ้วนหน้านะคะ  สวัสดีปีใหม่ไทย 2566 ค่ะ 

Picture of Poster 24
Poster 24

ผู้คว่ำหวอดในวงการพระเครื่องในประเทศไทย

Facebook
Twitter